← terug

logo
THEATER ERASMUS ARCHIEF - GOUD
HET GOUDEN BOEK
In 1995 vierde Erasmus zijn vijftigjarig bestaan. Naar aanleiding van deze gebeurtenis werd beslist een boek uit te geven, waarin de geschiedenis van de eerste vijftig jaar Erasmus een neerslag zou vinden. Wat hier volgt is gebaseerd op dit boek. De makers van het boek "GOUD", hebben ervoor gekozen om onze geschiedenis in periodes van tien jaar in te delen. Voor elke periode werd een beschouwende tekst geschreven, werden er tien markante beelden gekozen en werd er geprobeerd om van elk stuk te achterhalen wanneer het in première ging, wie het schreef, wie regisseerde, wie meespeelde  en wie er meewerkte.

INLEIDING
Elke vereniging wil op een gegeven ogenblik haar geschiedenis wel eens op papier zetten. In 1995 besloten, enkele dappere Erasmussers een boek te maken. De samenstellers van dat boek beseffen al te goed dat dit werk is voor een geschoold historicus en hopen dat eerlang zo iemand zich geroepen voelt om de geschiedenis van Erasmus, misschien binnen de grotere context van de geschiedenis van het Brussels amateurtheater, te boek te stellen. Lees meer...

   ← terug