← terug

logo
JAARVERSLAG 2016
Geachte leden van deze vergadering,

Hebben wij er wel goed aan gedaan om een ‘bedenkelijk sujet’ als de duivel als rode draad te laten figureren doorheen ons jubileumjaar? Als ik het voorbije seizoen overschouw, kan ik niet anders dan vaststellen dat deze snoodaard zich met iets te veel ijver van zijn taak heeft gekweten …
In onze eerste productie ‘De bitterzoet’ in een regie van Guido Maerevoet, had hij niet alleen het lef om persoonlijk het podium te bestijgen in de misleidende gedaante van de ideale schoonzoon Maarten, maar hij zorgde ook voor een duivels moeilijk repetitieproces. Greta werd ziek en gelukkig was er dan een engel als Anneke Vercruysse om de zware rol over te nemen en met brio te vertolken. Ons publiek vond het een zwaar stuk met ongelooflijk sterke acteerprestaties.
De roep naar iets ‘plezants’ werd groter, zowel bij de spelers als bij het publiek. Zo kwam regisseur Bruno Demuynck terecht bij de komedie ‘De kreupele van Inishmaan’ van Martin McDonagh. Van de duivel is geweten dat hij ziekte, dood en verderf zaait en ook bij deze productie zond hij alle plagen van Egypte, op de steenpuisten na, op ons af. Opnieuw moest een zieke actrice, Ann De Turck, worden vervangen, met dank aan Annick Mievis om de rol een paar weken voor de opvoeringen met veel verve over te nemen. Ook onze hoofdrolspeler Kriz sukkelde, soms bijna letterlijk, in zeven sloten tegelijk. Door te veel en te lange afwezigheden werd het repetitieproces ernstig verstoord en dit kwam het spelniveau zeker niet ten goede. Gelukkig houdt de duivel ook van geld. Onze uitgebreide cast en crew zorgden voor een zeer mooie publieksopkomst én dito winst.
Op het vlak van winst deed onze ‘passage’ op de Anderlechtse Tournee General het dan merkelijk minder goed. Geld binnenrijven is daar uiteraard ons oogmerk niet. Onze jaarlijkse, zeer gesmaakte quiz deed wel een aardige duit in het zakje.
De relatie met ons Zinnema-nest loopt nog steeds naar behoren, al werd de goede verstandhouding even verstoord door speeldata en repetitiedagen die zonder verwittiging werden gewijzigd. Intussen werd dit uitgeklaard en werden duidelijke afspraken gemaakt. De geplande verfraaiingswerken van de gebouwen beloven wel heel wat problemen op het vlak van locatie voor volgend seizoen. Hierover ongetwijfeld veel meer in het volgend jaarverslag.
Ons toekomstproject ‘Erasmus 2020’ nam een valse start op 1 oktober wegens gebrek aan interesse. Hopelijk kunnen we toch wat later dit jaar in dialoog gaan met onze leden over hoe en waar ons Theater Erasmus zich kan profileren in de toekomst. Erasmus mag niet teloorgaan en als we daar met vereende krachten aan werken, zal dat ook niet gebeuren!

← terug